ค่าประกันใช้ไฟฟ้า
Uncategorized

กฟภ. ยืนยันยินดีที่จะ คืนเงิน ค่าประกันใช้ไฟฟ้า ไม่เกี่ยวกับมิเตอร์

Spread the love

กฟภ. ยืนยันยินดีที่จะ คืนเงิน ค่าประกันใช้ไฟฟ้า ไม่เกี่ยวกับมิเตอร์  ตามที่มีประเด็นข่าวการเผยแพร่ถึงกรณีของผู้ใช้ไฟฟ้า สอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า สิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่อย่างไร และได้มีการส่งต่อเกี่ยวกับข้อความนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ดังนี้

1. เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้มาทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นขอรับเงินคืนนั้น เป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมิเตอร์

2. จากเดิม ประชาชน มาขอใช้ไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ส่วน คือ ค่าติดตั้งมิเตอร์และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่น ถ้ามิเตอร์มีขนาด 5 แอมป์ ประเภทบ้านที่พักอาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าทั้งหมดจำนวน  300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้าได้ ต้องใช้ไฟให้ครบหนึ่งเดือนก่อน และเมื่อถึงกำหนด ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟประจำเดือนก็จะถูกหักเงินส่วนนี้ไปนั่นเอง

3. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการค้างชำระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 28 วันเหมือนเดิม ถ้าหากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการจ่ายไฟหรือตัดไฟนั่นเอง

4. แม้ว่าในภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม ถ้าหากมีการพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใชัไฟฟ้านั้นๆมีปัญหา จากการใช้งานตามปกติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ต้องไปดำเนินการเพื่อทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่เพราะมิเตอร์ไฟฟ้านั้นเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. อย่างไรก็ตามในตอนนี้มีประชาชนได้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมากทำให้มีความหนาแน่นในการใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียน โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยไม่มีการกำหนดเวลาสิ้นสุดใดๆทั้งสิ้น และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องขออภัยมา ณ โอกาส นี้ด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *